Review: 3.77 - "دکمه اُتو هُلد" by , written on 28 می 2016

هنگامی که خودرو در شیب شدیدی قرار دارد، تا شما بخواهید شروع به حرکت کنید یعنی ترمز دستی را رها کنید یا پا از روی ترمز بردارید و پا روی گاز خودرو بگذارید و اقدام به گاز دادن کنید، خودرو مقداری به عقب می‌رود یا در خودروهای دنده دستی اگر عکس‌ العمل شما در نیم کلاچ کردن ضعیف باشد، ( که تخصص راننده های قدیمی بوده است ) خودرو مقداری به عقب می‌رود…

1 دیدگاه درباره دکمه اُتو هُلد


خودروهای دارای آپشن دکمه اُتو هُلد

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو