Review: 4.17 - "دکمه اِنجین خاموش (Engine OFF)" by , written on 28 می 2016

دکمه اِنجین خاموش (Engine OFF) آپشن استاندارد برای خودروهای لوکس به حساب می آید. در زمانی که خودرو پشت چراغ قرمز و یا ترافیک زیاد متوقف میشود، موتور خودرو خاموش میشود که این عمل باعث مصرف کمتر سوخت می شود، و در زمانی که فرمان خودرو به سمتی هدایت شود و یا راننده پای خود را از ترمز بردارد خودرو استارت می خورد و آماده حرکت می شود. در همه خودروهایی که…

0 دیدگاه درباره دکمه اِنجین خاموش (Engine OFF)


خودروهای دارای آپشن دکمه اِنجین خاموش (Engine OFF)

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو