Review: 4.35 - "دکمه اگزوز اسپرت" by , written on 28 می 2016

با فعال سازی این آپشن ( اگزوز اسپرت ) و به وسیله سر اگزوزهای دوگانه، غرش هیجان انگیز موتور را به نسبت میزان بار، سرعت و دنده به شدت افزایش می دهید. غالباً موتور میزان اندکی بنزین را دیرتر به چرخه احتراق وارد می کند و سوپاپ اگزوز را باز نگه می دارد تا هنگام کاهش سرعت ، غرشی با فرکانس پایین ایجاد کند و از اگزوز آتش خارج شود. شرکت های خودرو…

0 دیدگاه درباره دکمه اگزوز اسپرت


خودروهای دارای آپشن دکمه اگزوز اسپرت

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو