Review: 4.04 - "رادار فاصله جلو (هشدار)" by , written on 23 می 2016

رادار فاصله جلو (هشدار) نصب شده بر روی سپر جلو خودرو قابلیت هشدار به راننده در زمان نزدیک شدن خودرو به خودروی جلویی در حال حرکت را دارد. در زمانی که خودرو به خودروی مقابل خود نزدیک می شود صدای هشدار به راننده اخطار می دهد تا از تصادف احتمالی جلوگیری کند.

2 دیدگاه درباره رادار فاصله جلو (هشدار)


خودروهای دارای آپشن رادار فاصله جلو (هشدار)

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو