Review: 4.13 - "سیستم EBD (تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها)" by , written on 30 ژوئن 2016

سیستم EBD مخفف Electronic Brake force Distribution بوده و همیشه به عنوان یک مکمل در کنار سیستم ایمنی ABS قرار می گیرد. در حقیقت این سیستم به تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های مختلف اتومبیل می پردازد. به شکلی که در شرایط جاده ای مختلف سیستم به شکلی متفاوت نیروی ترمز را بین چرخ ها تقسیم می کند. این عمل فقط در خودروهایی که تنها به سیستم EBD مجهز باشد قابل اجرا میباشد…

0 دیدگاه درباره سیستم EBD (تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها)


خودروهای دارای آپشن سیستم EBD (تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها)

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو