Review: 4.41 - "صندلی اسپرت" by , written on 26 می 2016

در طراحی داخل برخی از خودرو های لوکس و سرعتی از صندلی اسپرت استفاده می شود. گرچه این صندلی استاندارد برای خودروهای مسابقه ای ساخته شده است. صندلی اسپرت طوری طراحی شده که در زمان پیچیدن سریع خودرو و یا پیچدن با سرعت زیاد راننده را محکم نگه دارد. صندلی اسپرت نرمی صندلی معمولی را ندارد و طراحی آن با صندلی های دیگر متفاوت است.

0 دیدگاه درباره صندلی اسپرت


خودروهای دارای آپشن صندلی اسپرت

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو