Review: 4.55 - "صندلی نیمه برقی خودرو" by , written on 25 می 2016

صندلی نیمه برقی در برخی خودروها فقط قابلیت تنظیم قسمت تکیه گاه صندلی به صورت برقی و برخی دیگر فقط جلو و عقب شدن صندلی به صورت برقی به راننده می دهد و راننده برای تنظیم کردن صندلی به جهت های دیگر باید به طور دستی این عمل را انجام بدهد. صندلی نیمه برقی در برخی خودرو ها فقط برای راننده در نظر گرفته شده است و در برخی دیگر برای راننده و سرنشین جلو…

0 دیدگاه درباره صندلی نیمه برقی خودرو


خودروهای دارای آپشن صندلی نیمه برقی خودرو

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو