Review: 4.48 - "چراغ زنون هوشمند (چرخشى)" by , written on 22 می 2016

چراغ زنون هوشمند قابلیت 87% پردازش بیشتر در زمان نور پایین و 180% پردازش بیشتر در زمان نور بالا و ایجاد گرمایش کمتر نسبت به چراغ معمولی هالوژن دارد. چراغ زنون هوشمند با قابلیت گردش به جهت های مختلف دید کاملی از جاده به راننده می دهد این سیستم هوشمند همراه با گردش فرمان به چپ و راست زوایای پیچ جاده را روشن می نماید و حتی در زمانی که خودروی متقابل…

1 دیدگاه درباره چراغ زنون هوشمند (چرخشى)


خودروهای دارای آپشن چراغ زنون هوشمند (چرخشى)

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو