Review: 4.56 - "گرمکن و سردکن لیوان" by , written on 07 ژوئن 2016

گرمکن و سردکن لیوان قادر به گرم و سرد کردن نوشیدنی داخل لیوان میباشد، جالیوانی با امکان گرمکن و سردکن در قسمت کنسول جلو و یا در خودروهای First Class یا VIP در کنسول عقب میباشد. دمای مورد نظر در کنار جا لیوانی توسط دکمه تنظیم میشود. در بعضی خودروها این آپشن شامل یا گرمکن یا سردکن میباشد. 

0 دیدگاه درباره گرمکن و سردکن لیوان


خودروهای دارای آپشن گرمکن و سردکن لیوان

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو