Review: 4.58 - "گیربکس CVT" by , written on 08 ژوئن 2016

انتقال قدرت پیوسته متغیر یا  گیربکس CVT در واقع از دو پولی که به وسیله یک تسمه به هم متصل شده اند ساخته شده است. پولی به کار رفته در این سیستم انتقال قدرت بسیار خاص می باشد به طوری که اندازه آن به تعویض دنده تغییر می کند. تعداد دنده های موجود در CVT قابل شمارش نیست چون فاصله دنده ها فوق العاده کم و در اصطلاح پیوسته دنده عوض می شود. یعنی بین کمترین…

0 دیدگاه درباره گیربکس CVT


خودروهای دارای آپشن گیربکس CVT

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو