Review: 4.03 - "درب صندوق عقب پَران" by , written on 22 می 2016

در مواقعی که امکان باز کردن درب صندوق با دست یا سوئیچ به علل مختلف یا بطور مثال مشغول بودن دست ، امکان پذیر نباشد، بعد از نزدیک شدن به عقب خودرو در صورت همراه داشتن سوئیچ خودرو در جیب یا کیف با حرکت دادن پا زیر درب صندوق، درب صندوق بصورت اتوماتیک باز و با انجام مجدد حرکت پا زیر درب صندوق عقب بسته می شود.

2 دیدگاه درباره درب صندوق عقب پَران


خودروهای دارای آپشن درب صندوق عقب پَران

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو