Review: 3.86 - "دکمه استارتر" by , written on 28 می 2016

دکمه استارتر قابلیت روشن و خاموش کردن خودرو توسط دکمه بدون استفاده از سوئیچ به راننده می دهد. این سیستم بسیار ایمن طراحی شده در حالتی که راننده باید سوئیچ را همراه خود نزدیک به دکمه استارتر قرار داده باشد تا خودرو توسط دکمه روشن شود، به طور مثال درون جیب راننده و یا وسط‌ کنسول قرار گرفته باشد و در زمانی که راننده از خودرو بدون خاموش کردن موتور همراه با…

0 دیدگاه درباره دکمه استارتر


خودروهای دارای آپشن دکمه استارتر

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو