Review: 3.49 - "دکمه اسپرت" by , written on 28 می 2016

دکمه اسپرت برای تغییر حالت عادی گیربکس به حالت اسپرت در نظر گرفته شده است، در زمانی که خودرو در حالت اسپرت قرار میگیرد کارایی و چابکی خودرو چندین برابر میشود. در این حالت گیربکس سریعتر واکنش نشان می دهد و دنده را زودتر از حالت عادی عوض می کند که باعث شتاب گیری بیشتری میشود. زمانی که حالت اسپرت را وارد مدار می کنید تغییراتی دیگری در خودرو صورت میگیرد، مانند تغییر ضریب فرمان، میزان…

0 دیدگاه درباره دکمه اسپرت


خودروهای دارای آپشن دکمه اسپرت

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو