Review: 3.63 - "رادار خطی (بین خطوط)" by , written on 23 می 2016

رادار خطی (بین خطوط) توسط رادار نصب شده بالای شیشه جلو خودرو، در زمانی که خودرو از بین خط کشی های جاده بدون استفاده از راهنما به چپ یا راست جاده خارج شود به راننده توسط لرزش فرمان هشدار می دهد و از تصادف احتمالی جلوگیری می کند.

0 دیدگاه درباره رادار خطی (بین خطوط)


خودروهای دارای آپشن رادار خطی (بین خطوط)

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو