Review: 4 - "کنترل فشار تایر TPMS" by , written on 07 ژوئن 2016

TPMS به معنای tire pressure monitoring system سیستم کنترل فشار تایر ابزاری است که به وسیله آن راننده خودرو می تواند از میزان فشار داخل تایرهای خودرو و گاهی از دمای تایرها آگاه شود. فشار و دمای بیش از اندازه کم یا زیاد تایرها می تواند خطرات احتمالی به همراه داشته باشد. اهمیت وجود این سیستم زمانی مشخص می شود که بدانیم، سالیانه حداقل 40 درصد از صاحبان خودرو، فشار تایرها را…

0 دیدگاه درباره کنترل فشار تایر TPMS


خودروهای دارای آپشن کنترل فشار تایر TPMS

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو