Review: 4.07 - "گرمکن فرمان" by , written on 06 ژوئن 2016

گرمکن فرمان قابلیت گرم کردن فرمان خودرو در فصل زمستان به راننده می دهد، آپشن گرم کن فرمان توسط دکمه زیر فرمان، روی فرمان و یا کنار راهنمای خودرو قابلیت فعال سازی دارد. 

1 دیدگاه درباره گرمکن فرمان


خودروهای دارای آپشن گرمکن فرمان

جستجو

برند

بازه قیمتی

بستن
جستجو